3/1/12

Ένα βήμα πριν από την επίσημη αναγνώρισή του είναι το «Κόμμα Πειρατών Ελλάδας» και τα μέλη του φιλοδοξούν, σπάζοντας τον «ξεπερασμένο άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά», να αποτελέσουν «το νέο λειτουργικό σύστημα της κοινωνίας», εξασφαλίζοντας «σε κάθε πρόσωπο τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα, να συμμετέχει ψηφιακά, να ζει με αξιοπρέπεια και να αποφασίζει για το κοινό μας μέλλον».


Οι «Έλληνες Πειρατές», που στοχεύουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρώσει όλες τις τυπικές διαδικασίες και να αναγνωριστούν επίσημα ως κόμμα, θα είναι ένα από τα 56 ιδρυμένα και 21 επισήμως αναγνωρισμένα Κόμματα Πειρατών σε όλον τον κόσμο.

Μαζί με τους υπόλοιπους «Πειρατές», το ελληνικό κόμμα θα αγωνιστεί να «προωθήσει και να επεκτείνει τις Αρχές και τις Ιδέες που ξεκίνησαν πριν από έξι χρόνια στη Σουηδία για προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων από επεμβάσεις κρατών και εταιρειών, για μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, με μείωση του χρόνου προστασίας και ελεύθερη χρήση ψηφιακών αντιγράφων για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση, για αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Πατέντες, που οδηγούν σε πανάκριβα φάρμακα, ανθρώπινες απώλειες κι άδικη εκμετάλλευση».

Παράλληλα, το ελληνικό κόμμα των Πειρατών εστιάζει και σε επιμέρους προβλήματα της χώρας. Οι βασικές τους αξίες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο pirateparty.gr είναι:
 
 • Η ψηφιακή, συμμετοχική, Άμεση Δημοκρατία.
 • Η Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Η ενίσχυση του Διαχωρισμού των Εξουσιών.
 • Ο Σεβασμός της Ιδιωτικής Ζωής.
 • Η διάλυση των Ιδιωτικών Μονοπωλίων.
 • Η χρήση Ανοικτών Προτύπων και Ελεύθερου Λογισμικού.
 • Η ελεύθερη Πρόσβαση στην Γνώση και τον Πολιτισμό.
 • Η Προστασία Πληροφοριοδοτών, Δημοσιογράφων και bloggers, όταν δημοσιοποιούν παρανομίες.
 • Η Ανθρώπινη Ελευθερία.
 • Η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.
 • Ο Πληροφοριακός Αυτοκαθορισμός.
 • Η συμμετοχή στην Ψηφιακή Ζωή και ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός.
 • Το δικαίωμα Ασφαλούς Ύπαρξης.
 • Οι δωρεάν και Δημοκρατικά Ελεγχόμενες Τεχνικές Υποδομές.

Μετά από μήνες συζητήσεων και συναντήσεων το Καταστατικό και η Ιδρυτική Διακήρυξη έχουν φτάσει στην τελική τους μορφή. Στόχος είναι τα πάντα να έχουν ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του Ιανουαρίου 2012. Σημειώνεται πως οι Πειρατές σε όλη την Ευρώπη έχουν εκλεγμένους 2 Ευρωβουλευτές, 15 Βουλευτές και 194 Δημοτικούς Συμβούλους.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...